Afscheid…

Jippie vanaf heden werk ik alleen nog voor mijzelf www.annegaijmans.nl en heb ik na meer dan 10 jaar afscheid genomen bij GGZ Oost Brabant. In die afgelopen jaren heb ik regelmatig tegen leerlingen/ cliënten/ collega’s gezegd het is belangrijk om goed afscheid te nemen. Nu zei iemand deze zin tegen mij. En wat is dat dan in deze situatie ‘goed afscheidnemen’ dacht ik?

Allerlei emoties horen vaak bij afscheidnemen. Zo ook bij mij. Blijdschap over de mooie ontmoetingen en uitwisselingen die er zijn geweest. Boosheid en machteloosheid over de dingen die ik(we) graag wilde(n) bereiken waar de tijd alleen nog niet rijp voor was. Verdriet over de soms schrijnende verhalen die ik zag en/of hoorde en bewondering voor wat er allemaal kan als we ons eigen zelfhelende vermogen kunnen inschakelen. Enzovoort..   

Wat fijn is aan dit afscheidsproces is om terug te kijken naar waar ik samen met vele anderen allemaal mee bezig ben geweest. Ik ben begonnen binnen een FACT-team, samen met Gert Jongetjes de eerste ervaringsdeskundigen in dienst. Al vrij snel ben ik gaan opleiden, coachen en supervisie geven. Wat is het dierbaar om ontwikkelingen te zien en te mogen volgen. Dankbaar voor al die mensen met wie ik een stukje heb mogen oplopen.   

Ook dankbaar om aan mooie ontwikkelingen meegewerkt te hebben wat betreft herstel, herstelondersteunende zorg en ervaringsdeskundigheid op allerlei verschillende niveau’s binnen de organisatie van verpleegkundig personeel tot de directie.

Na een jaar als kwartiermaker bij 113 Zelfmoordpreventie heb ik mij ook meer met deze problematiek bezig gehouden. Ik draag zelfmoordpreventie een warm hart toe en blijf vanuit mijzelf en 113 in ieder geval voor en dus tegen zelfmoord inzetten.

Ik ben blij dat ik een onderdeel van heb mogen uitmaken van de GGZ ook al was het zeker niet altijd eenvoudig. Ik zal het ook nooit vergeten.

Wat ik wil zeggen aan al die mensen die ik heb mogen ontmoeten dank en wie weet tot ziens! Nu op naar mooie nieuwe ontmoetingen. Ik kijk er erg naar uit.

En hiermee is de cirkel rond!

Tot ziens, warme groet,

Anne Elisabeth Gaijmans

….een nieuw begin!